A versek és megjelölt fotók, Kun Magdolna saját alkotásai; A művek a szerző tulajdonát képezik, ezek egészének vagy részének másolása,terjesztése, publikálása, csak a szerző előzetes hozzájárulásával lehetséges. 1999./LXXVI/tv./1.§

2017. április 25., kedd

Kimondatlan kérdések


Ezernyi kérdés cikázik bennem,
miért ő, és miért én nem,
de mára már kimondatlan lett
minden felvett kérdés,
mert ha szíved másnál lel
szerelmet és békét,
akkor bármennyi kérdést
vetek is fel neked,
azzal az érzéseid a másik iránt
nem változik meg.

Így elhalkulok, szótlan maradok,
hisz ami nem megy,
azon nem változtathatok.
Ezért hát harag nélkül kívánom,
sose bánd azt meg,
hogy tündérálmod túlnőtt
a valóság felett.

Kun Magdolna


2017. április 17., hétfő

Húsvét Hétfő


Húsvét Hétfő napján mit kívánhatnék,
árassza el lelkeket áldás, békesség,
s az a boldogságban fogant Isten-szeretet,
mely minden igaz szívűt emberré tehet

Húsvét Hétfő napján érezzétek át,
milyen szép az élet, hisz itt van a család,
akikért érdemes túlélni minden fájdalmat,
amit könny teli sorsunk olykor ránk aggat.

Húsvét Hétfő napján gondoljatok arra,
mily nagy erő van abban, kit Isten hite hajtja,
hisz ő lesz az, ki akkor is mellettünk marad,
ha már senki nincs, ki lépje életutunkat.


Kun Magdolna

2017. április 16., vasárnap

Unokák


Életünk csupán egy szemfény villanás,
mely kiszabott időnknél nem ragyog tovább,
de ezért sose búsuljunk, mert az unokák
szívükben őrzik majd ezt a röpke csillogást.

S ez a röpke csillogás így sohasem ér véget,
hisz tovább őrzik szíveikben azon nemzedékek,
kiknek mi adtuk egykor azt a lélek-tündöklést,
mitől halhatatlanná lesz e földi küldetés.

Kun Magdolna

2017. április 15., szombat

Érzések, emlékek


Egy idő után minden érzés sápadtan ragyog,
bármily izzó lángú hévvel parázslott,
mert mindig lobban új szikra, melynek ereje
elfojtja azt a tüzet, mi a régit éltette.

Egy idő után minden érzés szép emlék marad,
hisz mosolyba rejtjük a könnyet, fájdalmat,
és úgy tekintünk vissza a múltban hagyott percre,
mintha az csodát a jelenünkből nyerne.

Kun Magdolna

2017. április 14., péntek

Bocsáss meg, Uram


Uram, halkan súgom néked, én sem vagyok más,
csak egy egyszerű ember, kiben dúl a lelki gyász,
s ki már oly gyenge és erőtlen lett az évhosszak alatt,
mint légben szálló pihetoll, mit szellő borzolgat.

Uram félve súgom neked, hogy röpke életem
nem ragyogott hó tisztán, s nem volt bűntelen,
mert sokszor vétkeztem, ugyanúgy, mint mások,
akik könnyeikből tanulták az Istenigazságot.

De ahogy az évek múltak, Uram, én is rájöttem,
Istenerő van a szívben, s a kihullt könnyekben,
hiszen bármily rögös is volt múltam hosszú útja,
mára, meglelt emberségem egyenesbe hozta.

Így hát nézd el, Uram, minden bűnöm, tévedésemet,
melyek az igazságnak, akaratnak ellenszegültek,
hogy úgy élhessem életem, mint ki sosem vétkezett
az ellen, kiben határtalan az ember-szeretet.

Kun Magdolna

2017. április 4., kedd

Bogárszemű


Mosolyog a hold, mikor bogárszemed fénye
tündöklő sugarat vet a csillag teli égre,
mosolyog mert tudja, hogy szemed csillogása
lesz a kelő napnak szivárvány varázsa.

Mosolyog a nap is, mikor bogárszemed fénye
tűzcsillámként lobban a pirkadati égre,
hisz a kéklőhold,  s a bíbornap is megértették azt,
hogy szemed éke túlfényli ragyogásukat.


Kun Magdolna

2017. április 3., hétfő

Csak álmodoztál


Csak álmodoztál évekig, s közben észre sem vetted,
hogy kettőnk boldog jövőjét földbe temetted,
mert neked ábránddal telt álmaid sokkal többet értek,
mint az, aki hűséggel kísérte a lépted.

Pedig tudnod kell, hogy mind ki álmot kerget,
egy napon a fájdalmas valóságra kelhet,
hisz aki félredobja valóságát, hogy álmainak éljen,
az csalódásra lel majd minden ébredésben.   


Kun Magdolna