A versek és megjelölt fotók, Kun Magdolna saját alkotásai; A művek a szerző tulajdonát képezik, ezek egészének vagy részének másolása,terjesztése, publikálása, csak a szerző előzetes hozzájárulásával lehetséges. 1999./LXXVI/tv./1.§

2017. május 29., hétfő

Gyógyulatlanul


Mikor újra felszakad az a réges-régi seb,
amiről azt hitted már rég beforrott lett,
tudnod kell, az a seb mely szíved mélyét érte,
sosem képez heget vérző felszínére.

Mert tévhit, hogy a szívseb behegesedhet,
s hogy el tudja feledni a szenvedéseket,
hisz egyetlen bántószó is oly nagy lángot vet,
hogy abba a megbocsáthatóság nyomban belevesz.


Kun Magdolna

2017. május 28., vasárnap

Gyermeknapra


Legyél boldog, nagyon boldog,
mert még ott vannak veled
mindazok az emberek, kik nagyon szeretnek,
s kik féltve vigyázzák, hogy meg ne sértsenek
életutad járván azok a szúrós tövisek,
melyeknek vérző sebeit nem gyógyítják meg,
csak az Istenáldást rád simító szülői kezek.

Legyél boldog, nagyon boldog,
mert még óvják léptedet,
azok akik éjszakánként érted könnyeznek,
s kiknek minden egyes imaszavuk azért esdekel,
hogy szomorúság szíved ne sorvassza el,
hisz ők is addig örülnek e földi életnek,
míg  te ragyogsz szemükben csillagfényeket.


Kun Magdolna

2017. május 27., szombat

Mikor anyám mesélt


Mikor eljött a hétvége útra kerekedtem,
s mint hazafutó árva, anyámhoz siettem,
hisz oly nagyon vágytam, hogy szelíd szép beszéde
legyen újra felnőttkorom dallamos meséje.

Mikor anyám mesélt, nem volt, ami bántott,
mert ő feloldotta bennem a sok szomorúságot,
 és elhitette velem, hogy mindaddig, míg él,
sors-utamon  veszély soha nem kísér.

De ahogy anyám elment, a sok-sok szép mese
jó lelkével együtt lett porba temetve,
így már csak emléke vigyázza azokat a vigasz-napokat,
melyek mosolygásba fonták szív-bánatomat.

Kun Magdolna

2017. május 25., csütörtök

KöszönetHálásan köszönöm az Erdélyben lévő Csíkszeredai
Megyei Sürgősségi Kórháznak, hogy versem helyet kapott
a kórház hirdető tábláján.
S azt mindennap elolvashatják a betegek.
Kívánok nekik gyors gyógyulást, és nagyon jó egészséget!

Köszönöm kedves FB-ok ismerősömnek
Ibolya Bacsnak, aki a Sürgősségi Kórház dolgozója,
hogy ezt a megtiszteltetést megosztotta velem!

2017. május 20., szombat

Májusban született


Orgonaillat szállt a május végi légben,
s pipacsok virultak, erdőn, mezőn, réten,
mikor első gyermekpillantásod reám emelted,
tudatán, hogy a perctől anyád lehetek.

Boldog volt az a nap, boldog volt és áldott,
mert kezemben tarthattam az egész nagyvilágot,
hisz e varázslatos kerek világ, s annak minden kincse,
nem volt más mint te, fiam, a szívbe belerejtve.

Minden veled töltött percem boldogságban éled,
hisz általad lehetek madara az égnek,
madár melynek oltalmazó, védő szárnycsapása,
felnőttkori lépted, s az életed vigyázza.


Kun Magdolna

2017. május 13., szombat

Emelt fővel


Van olyan, ki csalódottan is
emelt fővel rója tovább az élet útjait,
mert sorsévei alatt megtanulta már,
csak önmaga enyhíthet szíve bánatán.

Lehet, hogy az idő, mint önzetlen barát,
mellé áll, és reá hinti vigasztalását,
hogy erőt adjon neki, ha túl mély fájdalma
összetört lelkét vérig mardossa.

Van olyan, ki alázattal elengedi azt,
kiben virágokat nyílt sok szép gondolat,
s kinek vélt hűségét akképp hitte el,
hogy az lesz majd, ki vele a sírba menetel.


Kun Magdolna

Elszökött nyár


Van úgy, hogy őszvégi hervadásba lép,
minden május-csók, mely  dallamként zenélt,
dallamként mely tiszta szerelmünket védte,
mikor a csalódás  könnye szemünket elérte.

Van úgy, hogy a nyár sem jön már többé vissza,
hiába volt tavasz, mely útját virágozta,
hisz elég egy perc ahhoz, hogy télbe szökjön át
a szívünkben elvérzett nyári virulás.


Kun Magdolna