A versek és megjelölt fotók, Kun Magdolna saját alkotásai; A művek a szerző tulajdonát képezik, ezek egészének vagy részének másolása,terjesztése, publikálása, csak a szerző előzetes hozzájárulásával lehetséges. 1999./LXXVI/tv./1.§

2021. október 17., vasárnap

Vesztett idő


Amíg a boldogságot keressük, észre sem vesszük,

hogy életutunknak végét lépkedjük,

a végét, hol majd mindannyian rádöbbenünk arra,

elfecsérelt időnket, nincs, mi visszahozza.

 

Egyetlenegy életünk van, s mi még sem becsüljük,

hisz a rohanó napokat is félvállról vesszük,

mert úgy gondoljunk, ráérünk, időnk, mint a tenger,

s minket az öregség is messze kerül  majd el.

 

Mikor mégis-mégis megöregszünk, elpityeredünk,

és nehéz szívvel siratjuk majd röpke életünk,

mert megtanuljuk addigra, hogy már minden hiába,

vesztett időn nem segít a könnyek hullása.

 

Kun Magdolna


2021. október 14., csütörtök

Csak álmodni mentek

 

Csak álmodni mentek, pihenni kicsit,

begyógyítani a szívnek sebeit,

hogy feledni tudják azt a sok-sok megbántást,

mit e röpke földi létben fájva éltek át.

 

Csak álmodnak kicsit, erőt gyűjtenek,

hogy fenn is elviseljék azt a hiányérzetet,

amit lenn éreznek azok, kik még maradtak,

hogy drága emléküknek gyertyát gyújtsanak.

 

Csak álmodni mentek, hogy békét leljenek,

amíg Isten jóvoltából fel nem ébrednek,

mert ha felébredtek már nem lesz szükség arra,

hogy az élet a halált könnyekkel sirassa.

 

Kun Magdolna


2021. október 10., vasárnap

Ha sorsodra hagynak


A hitből meríts erőt, ha sorsodra hagynak,

ha úgy érzed, nincs, már ki szavadra hallgat,

s ha nincs már olyan sem kinek elmesélhetnéd,

hogy mily fájó tud lenni az egyedüliség.

 

A hited az mely meggyógyít, ha fáradt szíveden,

újabb és újabb sebzett rész terem,

hisz ha elkönnyezett életednek nagy a fájdalma,

gyógyulttá tenni már nem tudod soha.

 

Csak a hit adhat megbékélést, enyhítő vigaszt,

csak a hit lehet, mi életedben változást hozhat,

mert a hit nem más, mint az a nagy-nagy szeretet,

ami Isten jóvoltából óv és védelmez.

 

Kun Magdolna

 

Ha minden veszve leszHa borús napok jönnek, ha minden veszve lesz,
te csak anyádnál keress menedékhelyet,
mert Ő az kinek nem számít, hogy ki az ellenfél.
Mindenkivel szembeszáll, ha túl nagy a veszély.

Az édesanyák harci szívét Isten teremtette,
Ő ad belé erőt, ha netán túl megsebzett lenne,
s ha túlságosan elfáradna mikor küzdelmének tétje,
önmagának, s gyermekének túlélési léte.

Az egész világ összedőlhet, romjaira hullhat,
s nyomában minden, mi él, végleg elpusztulhat,
de az anyai szív bátorságán nem változtat semmi,
mert az odaát is éppoly nagy harcos tud lenni.

Kun Magdolna

Amíg van időnk


Amíg van, rá időnk addig látogassuk meg,

szívünkhöz tartozó szeretteinket,

és addig mondjuk el, hogy nélkülük talán

szerepünk sem lenne az élet színpadán.

 

Kik hozzánk tartoznak, kiket mellénk rendeltek,

számunkra értékes kincsei e földi életnek,

hiszen ők azok kik biztonságot, védelmet adnak,

ha majd meggörnyed vállunk terheink alatt.

 

Amíg van rá időnk, és van kellő egészségünk,

csak szeretteink felé vezessen a léptünk,

mert addig, amíg lépteinknek meg van a gazdája,

könnyekre sem késztet szívünk árvasága.

 

Kun Magdolna


2021. október 9., szombat

Add a kezed, szeretet

 

Add a kezed szeretet, járjunk házról-házra,

nézzük, hogy a jóságnak van-e még gazdája,

s nézzük azt is, hány embernek adatik az meg,

hogy bűntelenül megőrizzék becsületüket.

 

Add a kezed szeretet, induljunk hát útnak.

Áldd meg majd kik előttünk sírva leborulnak,

és áldd meg majdan azokat is, kik kiállnak azért,

hogy feltámadjon poraiból a jövő nemzedék.

 

Fogd a kezem szeretet, fogjad szorosan,

higgyük, hogy e kézfogásban a Jóisten ott van,

és nem engedi elveszni azt a boldog örömérzést,

hogy kietlen pusztán is akad még  túlélés.

 

Kun Magdolna


2021. október 8., péntek

A régi, öreg ház


Az a régi, öreg ház, ahol gyermekkorom éltem,

még ma is éppen olyan becses emlék nékem,

hiszen odafűz a születésem, az elmúlás, a gyász,

s mindaz, ami életemben javamra szolgált.

 

Így ezüstderes őszfejjel már jobban megértem,

hogy mit is jelentett az a kisház énnekem,

s hogy mit is jelentettek azok a kedves emberek,

kik szépre tanítottak, s kik jóra neveltek.

 

Így megtört szívvel, ráncosan már jobban felfogom,

hogy nékem az a ház marad az örök otthonom,

hiszen bármilyen gyorsan is száguldnak a napok,

én az emlék által úgyis gyermek maradhatok.

 

Kun Magdolna