A versek és megjelölt fotók, Kun Magdolna saját alkotásai; A művek a szerző tulajdonát képezik, ezek egészének vagy részének másolása,terjesztése, publikálása, csak a szerző előzetes hozzájárulásával lehetséges. 1999./LXXVI/tv./1.§

2016. január 19., kedd

Az élet példaképei


Ők azok, kik lehajtott fejjel tűrik, hogy a sors keze
elgyengült testüket földbe temesse,
s hogy még százszor és ezerszer is megalázza őket
ez a könnyeiket kicsordító kíméletlen élet.

Mert ők azok, kik bízván hiszik, hogy eljön az a nap,
mikor ránccal teli arcuk kisimult marad,
s mikor már nem fájja lelküket a magányosság csendje,
mert beforr az a seb, mely szívüket sebezte.

Ők mind-mind az élet tiszteletreméltó példaképei,
kiknek gyönge madárszárnyait Isten vértezi,
hisz egy napon a Jóisten lesz, kinek ölelő karja
feledteti árvaságuk ott fenn magasba.

Kun Magdolna


2 megjegyzés: